اجتماعی

اجتماعی

اعطاء ۸۰ هزار قطعه زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر

شکیبا محبی‌تبار دبیر ستاد ملی جمعیت در نشست خبری دومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با بیان اینکه رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت (۲۹ اردیبهشت) برگزار می‌شود، گفت: رویداد جوانی