اقتصادی

اقتصادی

مشارکت ۱۵ هزار و ۵۰۴ سهامدار بازار سرمایه در مجامع الکترونیک طی سال گذشته

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛ پوریا خاوری، مسئول برگزاری مجامع الکترونیک شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: